Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4
v
v

Změny v rozvrhu Wednesday 22. 3.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.B OV OV OV OV OV OV
2.A OV OV OV OV OV OV OV
2.C OV OV OV OV OV OV OV
3.A Absc Absc Absc Absc Absc Absc
3.B OV OV OV OV OV OV OV
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Musil Milan ZJ ŠL
Ottová Ilona DL - - KS KS KS KS
Raulová Veronika .... - .... - - .. ..
Rohlíčková Hana ZJ KJ KS DR DL - KP ..
Šebek Luboš - - .. .. - KJ VA
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Dohnalová Radka
4 spojeno (RH ŠkSo) Ikt 1.E (sk 1) U19
Douděrová Lucie
1 supl. (OI ŠkSo) M 1.C U43 přespočetná hod.
5 spojeno (RH ŠkSo) Chp 2.D (po) U79
Kánská Pavlína
7 supl. (RH ŠkSo) Chp 1.D U79 přespočetná hod.
Kasal Jiří
2 supl. (RH ŠkSo) Ikt 1.C (sk 2) U41V přespočetná hod.
6 spojeno (ŠB ŠkSo) Zp 1.C (su) U43
6 změna Saz 1.C (op) U43
Křížová Světluše
3 supl. (RH ŠkSo) Ikt 1.C (sk 2) U41V přespočetná hod.
4 spojeno (OI ŠkSo) Tech 2.B ((cu)) U20
4 změna Flo 2.B ((za)) U20 nadúvazková hodina
5 spojeno (OI ŠkSo) Tech 2.B ((cu)) U20
5 změna Zel 2.B ((za)) U20
6 spojeno (OI ŠkSo) Sur 2.B ((cu)) U20
6 změna Sad 2.B ((za)) U20
7 spojeno (OI ŠkSo) Sur 2.B ((cu)) U20
7 změna Ovo 2.B ((za)) U20
Roubková Klára
1 odpadá Pvž 3.A (kč) Obecná absence třídy
6 odpadá Stol 3.A (kč) Obecná absence třídy
Šohajová Lenka
3 supl. (MM ŠkSo) Ikt 1.C (sk 1) U86V přespočetná hod.
Vaňková Alena
7 spojeno (ŠB ŠkSo) Tech 1.A (k-č) U22
Žižková Jindřiška
1 supl. (RH ŠkSo) Ep 1.D U79 přespočetná hod.
2 supl. (MM ŠkSo) Ikt 1.C (sk 1) U86V přespočetná hod.
Změny v rozvrzích tříd
1.A
7 Tech k-č U22 spojí VA (ŠB)
8 Ikt k-č odpadá (RH)
1.B
1. - 6. les. Odborný výcvik
1.C
1 M U43 supluje DL (OI)
2 Ikt sk 1 U86V supluje ZJ (MM)
2 Ikt sk 2 U41V supluje KJ (RH)
3 Ikt sk 1 U86V supluje ŠL (MM)
3 Ikt sk 2 U41V supluje KS (RH)
6 Zp su U43 spojí KJ (ŠB)
6 Saz op U43 změna KJ
1.D
1 Ep U79 supluje ZJ (RH)
7 Chp U79 supluje KP (RH)
1.E
4 Ikt sk 1 U19 spojí DR (RH)
6 CvZ odpadá (RV)
7 CvP odpadá (RV)
2.A
1. - 7. les. Odborný výcvik
2.B
4 Tech (cu) U20 spojí KS (OI)
4 Flo (za) U20 změna KS
5 Tech (cu) U20 spojí KS (OI)
5 Zel (za) U20 změna KS
6 Sur (cu) U20 spojí KS (OI)
6 Sad (za) U20 změna KS
7 Sur (cu) U20 spojí KS (OI)
7 Ovo (za) U20 změna KS
2.C
1. - 7. les. Odborný výcvik
2.D
5 Chp po U79 spojí DL (RH)
3.A
skup kč: 1. - 6. les. Obecná absence třídy
3.B
1. - 7. les. Odborný výcvik
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou

Žáci třídy 3.A, učeb. oboru kuchař - číšník se budou podílet na zajištění soutěže "Srdce na talíři".